28 maart 2024 

erkenning van gemeente Zaanstad en sportbedrijf Zaanstad

Na jaren hebben gestreden voor bmx Zaanstad

Hebben we de erkenning van gemeente Zaanstad
En Sportbedrijf Zaanstad

Initiatiefnemer Michael van de Meer heeft een aantal jaar geleden de gemeente benaderd met de vraag of binnen gemeente Zaanstad een BMX-voorziening gerealiseerd kan worden voor de door hem opgerichte vereniging. Tijdens de raadsvergadering in juni 2023 is er door wethouder Slegers een toezegging gedaan dat er door de gemeente en sportbedrijf Zaanstad gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een (mobiele) BMXbaan /pumptrackbaan. Hierbij informeren wij u over de uitkomst hiervan, alsmede de afspraken die de gemeente heeft vastgelegd met de initiatiefnemer van de BMX-vereniging.

In samenwerking met het Sportbedrijf is onderzocht wat de mogelijkheden voor een mobiele pumptrackbaan zijn. Zij concluderen dat mobiele pumptracks ten opzichte van ‘structurele’ pumptracks minder aantrekkelijk zijn en dat het verplaatsen van een mobiele pumptrack de nodige transportkosten met zich meebrengt. Daarnaast is een mobiele pumptrack minder fijn voor skateboards en stepjes en passen mountainbikes minder goed. De meerwaarde voor het Sportbedrijf van een mobiele pumptrack is daarom onvoldoende. De BMX-vereniging heeft hierop besloten om met behulp van diverse fondsen zelf een mobiele baan aan te schaffen.

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij geen interesse heeft in een vaste pumptrackbaan, hij wil graag met BMX actief zijn op een braakliggend terrein in westknollendam.Op dit terrein moeten zandheuvels van tussen de 50cm en 100cm komen, waarmee een parkoers gebouwd kan worden. Hij heeft dit terrein gevonden in het oude trainingsveld bij sportpark Karnemelksepolder, wat door de vereniging niet meer wordt gebruikt. Het door het Mulier Instituut opgestelde capaciteitsonderzoek onderstreept het ontbreken van een behoefte voor de voetbalvereniging en laat zien dat ook in de komende jaren niet te verwachten is dat dit veld weer in gebruik genomen wordt.

De initiatiefnemer en Stichting Beheer en Onderhoud Sportpark Karnemelkspolder, die het terrein huurt en beheert, hebben onderlinge afspraken op papier gezet, waarin opgenomen is dat de initiatiefnemer gebruik kan maken van dit veld tot opzegging van een van deze twee partijen. De BMX-vereniging betaalt geen huur aan de voetbalvereniging, waarbij de BMXvereniging het beheer van het terrein voor zijn rekening neemt. Het gebruik door een BMXvereniging past binnen het bestemmingsplan.

15 juli  zaankanters voor elkaar 

We hebben Names  Zaankanters  voor elkaar en gemeente Zaanstad  

Een waarde check  van Terwaarde van 500 euro  ontvangen  wat Ten goede komt aan bmx zaanstad

9 Juli  2023  Gerrit Blaauw Fonds 

We hebben 9 juli te horen gekregen dat Gerrit Blaauw Fonds  

Gerant staat voor 10.000 euro voor het aanschaffen  van een mobile pumptrack 

7Juli 2023   Stichting leergeld  

In Zaanstad leven meer dan 3000 kinderen in gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het wettelijk sociaal inkomen. Dat betekent dat het vaak erg moeilijk is om kinderen te geven wat ze nodig hebben voor school: een laptop, schriften, kleding, werkkleding, etc. Of een fiets om naar die school te komen.

 

Leergeld Zaanstad, een vrijwilligersorganisatie, helpt ongeveer 800 kinderen per jaar met deze spullen. Die worden altijd, na een huisbezoek door een van onze vrijwilligers, in natura verstrekt. En in veel gevallen gaat het om fietsen.

BMX Zaanstad is een vereniging die kinderen bij het fietscrossen laat bewegen. Maar zij doet meer. Zij ontvangen regelmatig oude fietsen die zij repareren en vervolgens schenken aan gezinnen die geen fiets kunnen betalen. Zij hebben al meer dan 250 kinderen aan een fiets geholpen! Overigens is BMX Zaanstad dringend op zoek naar een terrein in Zaanstad.

Leergeld Zaanstad en BMX Zaanstad hebben besloten samen te gaan werken. Als Leergeld kinderen kent die een fiets nodig hebben, zal zij de kinderen in Zaanstad-Noord naar hen doorverwijzen. Leergeld betaalt daarvoor een vergoeding die BMX Zaanstad gebruikt om weer volgende fietsen op te knappen.

Beide organisaties hopen zo vele kinderen te kunnen helpen.

1 juli 2023  Rabobank clubSupport 

Per 1 Juli  worden Bmx zaanstad  ondersteund  door Rabobank zaanstreek